THINK BEYOND 2016 @โคราช (พี่หมุย) 2minThink Beyond สัญจร @โคราช - วันเสาร์ที่ 14 พ.ค. 59 ณ Enconcept สาขาโคราช - เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป -ถ่ายทอดสดครอบคลุมทุกสาขาภาคอีสาน (Enconcept สาขาอุบลราชธานี, อุดรธานี, มหาสารคาม, บุรีรัมย์, ขอนแก่น และร้อยเอ็ด)


ขอบพระคุณข้อมูลจาก : youtube.com
 
 
บทความล่าสุดของหมวดนี้