รับตรง ป.ตรี โลจิสติกส์ภาคพิเศษรุ่นแรก ม.ราม 57


รับตรง ป.ตรี โลจิสติกส์ภาคพิเศษรุ่นแรก ม.ราม 57

UploadImage
 

 
          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี "โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ เอกโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ" รุ่นแรก ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้-30 มิถุนายน 2557 โดยจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เรียนวันจันทร์- วันพฤหัสบดี เวลา 17.30-21.30 น. กลุ่มที่ 2 เรียนวันเสาร์ เวลา 13.00-21.00 น. และวันอาทิตย์ เรียนเวลา 08.00-17.00 น
ขอบพระคุณข้อมูลจาก : ENN.co.th
 
 
บทความล่าสุดของหมวดนี้