นิติศาสตร์ รามฯรับป.ตรีภาคพิเศษ บรรยายจันทร์–ศุกร์ 5โมง-3ทุ่มนิติศาสตร์ รามฯรับป.ตรีภ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ  รุ่นที่ 28ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556                              
บรรยายวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น.                            
 จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 – 27 กันยายน 2556 (เว้นวันหยุดราชการ)                              
รับสมัครวันที่  7 – 16 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)                              
สถานที่รับสมัคร  คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1  ห้อง 1102 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)                              
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (จันทร์ - ศุกร์)
โทร. 02-310-8184, 8194    
...


ขอบพระคุณข้อมูลจาก : Eduzones
 
 
บทความล่าสุดของหมวดนี้