ค่าเทอมมหาวิทยาลัยของรัฐ : แค่สอบติดอาจไม่พอ...ต้องมีเงินด้วย


   ค่าเทอมมหาวิทยาลัยของรัฐ :   
   แค่สอบติดอาจไม่พอ...ต้องมีเงินด้วย   


ค่าเทอมมหาวิทยาลัยของรัฐ


ค่าเทอมมหาวิทยาลัยของรัฐ

   หมายเหตุ อัตราค่าเล่าเรียนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
   เป็นอัตราใหม่ที่ปรับเพิ่มขึ้น และจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2556   

ค่าเทอมมหาวิทยาลัยของรัฐ

   หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนีียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
   เป็นอัตราใหม่ที่ปรับเพิ่มขึ้น และเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555   

ค่าเทอมมหาวิทยาลัยของรัฐ

ค่าเทอมมหาวิทยาลัยของรัฐ

   หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนีียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
   เป็นอัตราใหม่ที่ปรับเพิ่มขึ้น และเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555   

ค่าเทอมมหาวิทยาลัยของรัฐ

ค่าเทอมมหาวิทยาลัยของรัฐ

   หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนีียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล   
   เป็นการประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาแรก ในปีการศึกษา 2554     


ค่าเทอมมหาวิทยาลัยของรัฐ

ค่าเทอมมหาวิทยาลัยของรัฐ

ค่าเทอมมหาวิทยาลัยของรัฐ

ค่าเทอมมหาวิทยาลัยของรัฐ

ค่าเทอมมหาวิทยาลัยของรัฐ

ค่าเทอมมหาวิทยาลัยของรัฐ

   หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนีียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
   เป็นอัตราใหม่ที่ปรับเพิ่มขึ้น และเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555     
   พี่โดม #แนะน้อง   

         >> หลายมหาวิทยาลัยของรัฐ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจาก การจัดเก็บตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา เป็น อัตราเหมาจ่ายเท่าๆกันทุกภาคการศึกษา

         >> ค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต พบว่า ทุกมหาวิทยาลัยปรับเพิ่มขึ้น

         >> น้องๆสามารถติดตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาอื่นๆได้เรื่อยๆ พี่โดมจะมาอัพเดทให้ทราบให้โอกาสต่อๆไป  
.........................................................................................................................

เตรียมพบกับ มหกรรมการจัดอันดับ Admissions ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

Eduzones Expo 2013 
Final Decision ตัดสินใจครั้งสุดท้าย เลือกคณะอย่างไร ไม่ให้พลาด

รายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://expo.eduzones.com/2013/
  มาแล้ว!! จำนวนการรับนักศ    มาแล้ว!! จำนวนการรับนักศ   
...


ขอบพระคุณข้อมูลจาก : Eduzones
 
 
บทความล่าสุดของหมวดนี้